Пенза. Мост через р. Суру. Открытка. Начало ХХ в.

2600,00
р.
500,00
р.
№137. Изд. Фалина. Granbergs K.A. Stockholm. Размер 14,1х9,1 см.

Аукцион 27, лот 564.

Старт 500 р.
Итог 2600 р.

→ В каталог