Сапунов Н. Мост на Неве. Начало XX в.

17500,00
р.
5000,00
р.
Картон, масло.

Аукцион 23, лот 1769.

Старт 5000 р.
Итог 17 500 р.

→ В каталог